MCMS Warka - Projekty Unijne Strona MCMS Warka - tu znajdą państwo naszą ofertę oraz wiadomości o firmie. http://webmail.mcms.pl/lt/projekty 2019-01-31T16:11:49+01:00 Joomla! - Open Source Content Management „Cyfrowa analiza obrazu w technice rolniczej. Opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin” 2017-09-14T11:10:21+02:00 2017-09-14T11:10:21+02:00 http://webmail.mcms.pl/lt/projekty/302-projekt-1 Sylwester Józwiak mcms@mcms.pl <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p><img src="images/mcms/Zaprzyjaznione%20loga/fundusze.jpg" alt="fundusze" width="640" height="124" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt „Cyfrowa analiza obrazu w technice rolniczej. Opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin” (PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie – Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu jakim jest Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD) oraz zrobotyzowana maszyna wspomagająca produkcję rolniczą. TSDD zaimplementowany w zrobotyzowanej maszynie wspomagającej produkcję rolniczą pozwoli na wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu. Zostaną także opracowane zaawansowane algorytmy sterowania narzędziem roboczym wykorzystujące jako dane wejściowe między innymi wynik obróbki sygnału wizyjnego.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Produktem docelowym, w którym zaimplementowany zostanie TSDD są maszyny rolnicze, zwłaszcza służące do odchwaszczania:</p> <p>- rzędowych upraw owoców jagodowych takich jak truskawki,</p> <p>- rzędowych upraw warzyw,</p> <p>- upraw kukurydzy w początkowej fazie wegetacji,</p> <p>- szkółek drzewek i krzewów.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt finansowany przez&nbsp;Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.ncbr.gov.pl/"><img src="images/mcms/Zaprzyjaznione%20loga/ncbr_logo_z_czerwonym_napisem.png" alt="ncbr logo" width="210" height="149" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="images/mcms/Zaprzyjaznione%20loga/logo.png" alt="logo" width="210" height="149" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="images/mcms/Zaprzyjaznione%20loga/tablica_informacyjna.jpg" alt="tablica informacyjna" width="640" height="453" /></p> <p style="text-indent: -18pt;">&nbsp;</p> <p style="text-indent: -18pt;">&nbsp;</p> <p style="text-indent: -18pt;">&nbsp;</p></div> <div class="feed-description"><p>&nbsp;</p> <p><img src="images/mcms/Zaprzyjaznione%20loga/fundusze.jpg" alt="fundusze" width="640" height="124" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt „Cyfrowa analiza obrazu w technice rolniczej. Opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin” (PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie – Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu jakim jest Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD) oraz zrobotyzowana maszyna wspomagająca produkcję rolniczą. TSDD zaimplementowany w zrobotyzowanej maszynie wspomagającej produkcję rolniczą pozwoli na wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu. Zostaną także opracowane zaawansowane algorytmy sterowania narzędziem roboczym wykorzystujące jako dane wejściowe między innymi wynik obróbki sygnału wizyjnego.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Produktem docelowym, w którym zaimplementowany zostanie TSDD są maszyny rolnicze, zwłaszcza służące do odchwaszczania:</p> <p>- rzędowych upraw owoców jagodowych takich jak truskawki,</p> <p>- rzędowych upraw warzyw,</p> <p>- upraw kukurydzy w początkowej fazie wegetacji,</p> <p>- szkółek drzewek i krzewów.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Projekt finansowany przez&nbsp;Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.ncbr.gov.pl/"><img src="images/mcms/Zaprzyjaznione%20loga/ncbr_logo_z_czerwonym_napisem.png" alt="ncbr logo" width="210" height="149" /></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="images/mcms/Zaprzyjaznione%20loga/logo.png" alt="logo" width="210" height="149" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="images/mcms/Zaprzyjaznione%20loga/tablica_informacyjna.jpg" alt="tablica informacyjna" width="640" height="453" /></p> <p style="text-indent: -18pt;">&nbsp;</p> <p style="text-indent: -18pt;">&nbsp;</p> <p style="text-indent: -18pt;">&nbsp;</p></div>