loga projekt

Kontakt

   MCMS Warka Sp. z o. o.
   ul. Gośniewska 160
   05-660 Warka

   tel.         +48 48 667 43 58

   tel./fax   +48 48 667 21 66

   pl / eng  +48 505 431 705

   pl / eng  +48 502 179 550

   pl / rus   +48 883 088 677

   e-mail    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny pracy

Pon. - Pt. 7.00 - 15.00
   

„Innowacyjne technologie ochrony antyprzymrozkowej w uprawach sadowniczych i ogrodniczych”

 

fundusze-prow

 

Projekt „Innowacyjne technologie ochrony antyprzymrozkowej w uprawach sadowniczych i ogrodniczych” jest realizowany w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest utworzenie Grupy EPI w celu opracowania i wdrożenia nowej technologii ochrony antyprzymrozkowej opartej na systemach informatycznych wraz z infrastrukturą oraz mobilnych urządzeniach grzewczych dużych mocy.

 

Projekt dofinansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014 - 2020, działanie 16 "Współpraca"

Wartość projektu: 2 286 020,00

Wartość dofinansowania: 1 983 518,00

Okres realizacji: od 16.03.2021 do 15.03.2022

 

 

„Wdrożenie innowacyjnej, zrobotyzowanej maszyny rolniczej wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD)”

 

fundusze-small

 

Projekt „Wdrożenie innowacyjnej, zrobotyzowanej maszyny rolniczej wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD)” jest realizowany w ramach Programu operacyjnego - PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa – 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie – 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie – 3.2.1 Badania na rynek

 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie opracowanych wyników prac B+R w postaci innowacji produktowej – maszyny IPR wykorzystującej Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD), przeznaczonej do automatycznej identyfikacji i pielenia chwastów, opartej o innowacyjne, autorskie rozwiązania technologiczne. Maszyna wyposażona w system TSDD posiada znacząco ulepszone cechy funkcjonalne w stosunku do rozwiązań stanowiących obecny stan techniki. Dzięki cechom zasadniczo zmienionego produktu firma uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy swoją sprzedaż oraz zatrudnienie.

 

Cele projektu:

- wdrożenie innowacji produktowej -maszyny IPR wykorzystującej system TSDD, przeznaczonej do automatycznej identyfikacji i pielenia chwastów,

- zwiększenie zatrudnienia,

- dywersyfikacja obecnej działalności firmy.

 

Numer wniosku: POIR.03.02.01-14-0014/20

Projekt finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Wartość projektu: 5 876 400,00

Wartość dofinansowania: 1 800 195,00

Okres realizacji: od 01.10.2020 do 30.09.2022

 

fabryczna front

 

fabryczna hala

 

„Cyfrowa analiza obrazu w technice rolniczej. Opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin”

 

fundusze-small

 

Projekt „Cyfrowa analiza obrazu w technice rolniczej. Opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin” (PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie – Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu jakim jest Trójwymiarowy System Detekcyjno-Decyzyjny (TSDD) oraz zrobotyzowana maszyna wspomagająca produkcję rolniczą. TSDD zaimplementowany w zrobotyzowanej maszynie wspomagającej produkcję rolniczą pozwoli na wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu. Zostaną także opracowane zaawansowane algorytmy sterowania narzędziem roboczym wykorzystujące jako dane wejściowe między innymi wynik obróbki sygnału wizyjnego.

 

Produktem docelowym, w którym zaimplementowany zostanie TSDD są maszyny rolnicze, zwłaszcza służące do odchwaszczania:

- rzędowych upraw owoców jagodowych takich jak truskawki,

- rzędowych upraw warzyw,

- upraw kukurydzy w początkowej fazie wegetacji,

- szkółek drzewek i krzewów.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój.

 

ncbr logo                                                 logo

 

tablica informacyjna

 

 

 

 

 

firma godna zaufania 2015

gazele biznesu 2012

gazele biznesu 2013

euro

Joomla Templates - by Joomlage.com