loga projekt

Contact

MCMS Warka Sp. z o.o.

Gośniewska St. 160

05-660 Warka

ph        +48 48 667 43 58

ph/fax  +48 48 667 21 66

e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours

Mon - Fri 7.00 - 16.00
Sat 7.00 - 12.00

Szacowanie wartości zamówienia na wyposażenie działu obróbki plastycznej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę wyposażenia działu obróbki plastycznej.

Zapytanie szacunkowe - Dział obróbki plastycznej (*.pdf)

Załącznik 1 - Formularz szacunkowy - Dział obróbki plastycznej (*.pdf)

Dostawa Systemu do monitoringu linii technologicznych

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę systemu do monitoringu linii technologicznych.

Zapytanie ofertowe nr 11/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 11 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 11 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 11 3.2.1/2020/P (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 11/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę systemu monitoringu linii technologicznych wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

Alseba Sp. z o.o.
20-147 Lublin
ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 36
NIP: 9462637794
REGON: 061376396
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 96 537,00 zł netto

Dostawa wentylacji nawiewno-wywiewna

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w hali wraz z stanowiskowym elementem grzewczym.

Zapytanie ofertowe nr 10/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 10 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 10 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 10 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę systemu monitoringu linii technologicznych

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę systemu monitoringu linii technologicznych.

Zapytanie szacunkowe - System monitoringu (*.pdf)

Załącznik 1 - Formularz szacunkowy - System monitoringu (*.pdf)

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w hali wraz z stanowiskowym elementem grzewczym

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w hali wraz z stanowiskowym elementem grzewczym.

Zapytanie ofertowe nr 10 3.2.1 2020 S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szacowanie wartości zamówienia (*.pdf)

Dostawa linii spawalniczej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii spawalniczej.

Zapytanie ofertowe nr 09/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 09 321 2020 P (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 09 321 2020 P (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 09 321 2020 P (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 9/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę linii spawalniczej wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

ANIMIC Marcin Nowakowski
26-600 Radom
ul. Grzybowska 17 lok 19
NIP: 7961434683
REGON: 366372152
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 300 000,00 zł netto

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę linii spawalniczej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii spawalniczej.

Zapytanie ofertowe nr 9 3.2.1 2020 S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szacowanie wartości zamówienia (*.pdf)

Dostawa przecinarki plazmowej CNC z systemem wentylacji oraz możliwością cięcia rur

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę przecinarki CNC z systemem wentylacji oraz możliwością cięcia rur.

Zapytanie ofertowe nr 08/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 8/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę przecinarki CNC z systemem wentylacji oraz możliwością cięcia rur wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

ECKERT AUTOMATYKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.
59-220 Legnica
Pawicka 4C
NIP: 6912116818
REGON: 390747679
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 395 000,00 zł netto

Dostawa myjni automatycznej czyszczącej z obiegiem emulsji fosforyzującej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii do lakierowania proszkowego wraz z systemem odzysku farby.

Zapytanie ofertowe nr 07/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 7/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę myjni automatycznej czyszczącej z obiegiem emulsji fosforyzującej wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

MP-SYSTEM Paulina Cysak
86-120 Pruszcz
Głuszyce 6
NIP: 5591990237
REGON: 382278222
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 132 000,00 zł netto

Dostawa linii do lakierowania mokrego

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii do lakierowania mokrego.

Zapytanie ofertowe nr 06/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 6/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę linii do lakierowania mokrego wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

POLMECH Sebastian Wójcik
24-414 Kielce
ul. Warszawska 286
NIP: 6572367354
REGON: 260201607
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 272 000,00 zł netto

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę wyważarki z układem pomiarowym

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę przecinarki CNC z systemem wentylacji oraz możliwością cięcia rur.

Zapytanie ofertowe nr 8 3.2.1 2020 S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szacowanie wartości zamówienia (*.pdf)

Dostawa linii do lakierowania proszkowego wraz z systemem odzysku farby

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii do lakierowania proszkowego wraz z systemem odzysku farby.

Zapytanie ofertowe nr 05/POIR 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 5/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę linii do lakierowania proszkowego z systemem odzysku farby wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

MP-SYSTEM Paulina Cysak
86-120 Pruszcz
Głuszyce 6
NIP: 5591990237
REGON: 382278222
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 355 000,00 zł netto

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę myjni automatycznej czyszczącej z obiegiem emulsji fosforyzującej

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę myjni automatycznej czyszczącej z obiegiem emulsji fosforyzującej.

Zapytanie ofertowe nr 7 3.2.1 2020 S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szacowanie wartości zamówienia (*.pdf)

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę linii do lakierowania mokrego

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii do lakierowania mokrego.

Zapytanie ofertowe nr 6 3.2.1 2020 S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szacowanie wartości zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Schemat lakierni (*.pdf)

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę linii do lakierowania proszkowego z systemem odzysku farby

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę linii do lakierowania proszkowego z systemem odzysku farby.

Zapytanie ofertowe nr 5 3.2.1 2020 S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szacowanie wartości zamówienia (*.pdf)

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę wyważarki z układem pomiarowym

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę wyważarki z układem pomiarowym.

Zapytanie ofertowe nr 4 3.2.1 2020 S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szacowanie wartości zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych szacowanie (*.pdf)

Dostawa komory śrutowniczej z systemem odzysku ścierniwa i systemem wentylacji z filtrami patronowymi

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę komory śrutowniczej z systemem odzysku ścierniwa i systemem wentylacji z filtrami patronowymi.

Zapytanie ofertowe nr 3/3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 3/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę komory śrutowniczej z systemem odzysku ścierniwa i systemem wentylacji z filtrami patronowymi wyłoniono dostawcę.

Udzielono zamówienia w ramach postępowania ofertowego dla:  

ANIMIC Marcin Nowakowski
26-600 Radom
ul. Grzybowska 17 lok 19
NIP: 7961434683
REGON: 366372152
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:  358 500,00 zł netto

 

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę komory śrutowniczej z systemem odzysku ścierniwa i systemem wentylacji z filtrami patronowymi

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę komory śrutowniczej z systemem odzysku ścierniwa i systemem wentylacji z filtrami patronowymi.

Zapytanie ofertowe nr 3 3.2.1 2020 S (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szacowanie wartości zamówienia (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.pdf)

Zakup używanej ładowarki teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawę używanej ładowarki teleskopowej wraz z niezbędnym osprzętem i wyposażeniem.

Zapytanie ofertowe nr 2 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Klauzula (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące używanego środka trwałego (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 2/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że z uwagi na brak ofert nie wyłoniono zwycięzcy przetargu.

Udzielono zamówienia w ramach zamówienia z wolnej ręki dla:

POL-BUD Mielnicki Piotr
21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Berezowska 49C
NIP: 5372169146
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 130 000,00 zł netto

Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu - ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.11.2020 NR 1/3.2.1/2020/P

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zwracamy się z prośbą o składanie ofert cenowych na budowę hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zapytanie ofertowe nr 1 3.2.1/2020/P (*.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (*.pdf)

Załącznik nr 2 - Klauzula (*.pdf)

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót (*.pdf)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań (*.pdf)

 

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1/3.2.1/2020/P

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu wybrano jako wykonawcę:

KAMI DEVELOPMENT Sp. z o.o.
ul. Młynarska 6 lok 6
26-601 Radom
NIP: 948 25 99 370
Data wpłynięcia oferty: 14.12.2020
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 3 003 569,30 zł netto

firma godna zaufania 2015

gazele biznesu 2012

gazele biznesu 2013

euro

Joomla Templates - by Joomlage.com